Praha, Budova ministerstva

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 32.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 844 příspěvků vloženo, 3031 editováno a 1910 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Praha, Budova ministerstva

Prague, Building of the Ministry

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Praha, Budova ministerstva Prague, Building of the Ministry
  Originální název:
  Original Name:
  Praha, Budova ministerstva
  Další názvy:
  Other Names:
  Staré MNO
  Obec:
  Municipality:
  Praha Prague
  GPS souřadnice:
  GPS Coordinates:
  50°06'01.844674"N 14°23'57.9421234"E
  Vznik:
  Established:
  DD.MM.1925
  DD.MM.1925
  Velitelé:
  Commanders:
  -
  Dislokované jednotky:
  Garrisoned Units:
  Datum od
  Date from
  Datum do
  Date to
  Jednotka
  Unit
  Stát
  Country
  14.11.1918 15.10.1919 Evidenční kancelář československých legionářů
  Czechoslovak Legionnaires\' Evidence Office of the Presidium of the Ministry
  14.11.1918 15.10.1919 Komise ke zkoumání přihlášek důstojníků bývalé rakousko-uherské armády
  Commission to Examine the Applications of Officers of the Former Austro-Hungarian Army of the Presidium of the Ministry
  14.11.1918 24.09.1938 Ministerstvo národní obrany
  Ministry of National Defense
  14.11.1918 15.10.1919 Oddělení pro věstník a schematismus
  Section for Journal and Schematism of the Presidium of the Ministry
  14.11.1918 15.10.1919 Personální referát
  Personal Section of the Presidium of the Ministry
  14.11.1918 01.01.1927 Politické oddělení
  Political Section of the Presidium of the Ministry
  14.11.1918 20.01.1930 Presidium ministerstva
  Presidium of the Ministry
  14.11.1918 01.01.1927 Vojenské oddělení
  Military Section of the Presidium of the Ministry
  13.01.1919 15.10.1919 Aviatické oddělení
  Aeronautic Section of the Ministry of National Defense
  15.10.1919 01.11.1920 1. oddělení /osobních záležitostí civilních státních zřízenců/
  1st Section /Personal Affairs of Civilian Employees of Government/ of the Political and Legal Department
  15.10.1919 09.03.1922 10. oddělení /záležitostí koňstva/
  10th Section /Affair of the Horse/ of the Department /Generally Military/
  15.10.1919 09.03.1922 11. oddělení /ženijní/
  11th Section /Engineer/ of the Technical Department
  15.10.1919 09.03.1922 11a. oddělení /zvláštních technických útvarů/
  11(a)th Section /Special Technical Units/ of the Technical Department
  15.10.1919 09.03.1922 12. oddělení /telegrafní/
  12th Section /Telegraph/ of the Technical Department
  15.10.1919 09.03.1922 13. oddělení /vzduchoplavecké/
  13th Section /Aeronautic/ of the Technical Department
  15.10.1919 09.03.1922 14. oddělení /železniční/
  14th Section /Railway/ of the Technical Department
  15.10.1919 09.03.1922 15. oddělení /automobilní/
  15th Section /Automobile/ of the Technical Department
  15.10.1919 09.03.1922 16. oddělení /stavební a opevňovací/
  16th Section /Building and Fortification/ of the Purchase and Production Department
  15.10.1919 09.03.1922 17. oddělení /zkušební a výzkumné/
  17th Section /Testing and Research/ of the Purchase and Production Department
  15.10.1919 09.03.1922 18. oddělení /dělostřelecké zbrojní/
  18th Section /Artillery Arms/ of the Arms Department
  15.10.1919 09.03.1922 19. oddělení /výzbrojní/
  19th Section /Arms/ of the Arms Department
  15.10.1919 01.11.1920 2. oddělení /politicko-administrativních záležitostí branného zákona/
  2nd Section /Political-Administrative Issues of Army Law/ of the Political and Legal Department
  15.10.1919 09.03.1922 20. oddělení /vozatajské/
  20th Section /Train/ of the Arms Department
  15.10.1919 01.09.1920 21. oddělení /zbrojně hospodářské/
  21st Section /Arms and Economic/ of the Arms Department
  15.10.1919 09.03.1922 22. oddělení /konstrukční a balistické/
  22nd Section /Construction and Balistic/ of the Arms Department
  15.10.1919 09.03.1922 23. oddělení /výrobní a nákupní/
  23rd Section /Production and Purchase/ of the Arms Department
  15.10.1919 09.03.1922 24. oddělení /zásobovací a proviantní/
  24th Section /Supply and Proviant/ of the Administrative Department
  15.10.1919 09.03.1922 25. oddělení /oděvní/
  25th Section /Clothing/ of the Administrative Department
  15.10.1919 09.03.1922 26. oddělení /ubytovací/
  26th Section /Accommodation/ of the Administrative Department
  15.10.1919 09.03.1922 27. oddělení /rozpočtové/
  27th Section /Budget/of the Administrative Department
  15.10.1919 09.03.1922 28. oddělení /hospodářské/
  28th Section /Economic/ of the Administrative Department
  15.10.1919 09.03.1922 29. oddělení /požitkové/
  29th Section /Beneficial/ of the Administrative Department
  15.10.1919 09.03.1922 29a. oddělení /nadační a zaopatřovací/
  29(a)th Section /Foundation and Care/ of the Administrative Department
  15.10.1919 01.11.1920 3. oddělení /politicko-administrativních záležitostí zákona o odvodu/
  3rd Section /Political-Administrative Issues of Law of Conscription/ of the Political and Legal Department
  15.10.1919 01.03.1921 30. oddělení /účetní/
  30th Section /Accounting/ of the Administrative Department
  15.10.1919 01.11.1920 30a. oddělení /reparační/
  30(a)th Section /Reparation/ of the Administrative Department
  15.10.1919 09.03.1922 31. oddělení /zdravotní/
  31st Section /Medical/ of the Department /Generally Military/
  15.10.1919 09.03.1922 32. oddělení /justiční/
  32nd Section /Justice/ of the Department /Generally Military/
  15.10.1919 09.03.1922 33. oddělení /veterinární/
  33rd Section /Veterinary/ of the Department /Generally Military/
  15.10.1919 09.03.1922 34. oddělení /lodní/
  34th Section /Shipping/ of the Technical Department
  15.10.1919 01.04.1920 36. oddělení /duchovní/
  36th Section /Spiritual/ of the Department /Generally Military/
  15.10.1919 01.11.1920 4. oddělení /provádění zákona o válečných úkonech/
  4th Section /Law Affairs of War/ of the Political and Legal Department
  15.10.1919 01.11.1920 4a. oddělení /statistické/
  4(a)th Section /Statistic/ of the Political and Legal Department
  15.10.1919 09.03.1922 8. oddělení /osobní/
  8th Section /Personal/ of the Department /Generally Military/
  15.10.1919 09.03.1922 8. oddělení /záležitostí stavovských skupin/
  8th Section /Matters of the Estates Groups/ of the Department /Generally Military/
  15.10.1919 09.03.1922 9. oddělení /doplňovací/
  9th Section /Replacement/ of the Department /Generally Military/
  15.10.1919 09.03.1922 9a. oddělení /početních stavů/
  9(a)th Section /Count/ of the Department /Generally Military/
  15.10.1919 09.03.1922 9b. oddělení /sprošťovací/
  9(b)th Section /Discharge/ of the Department /Generally Military/
  15.10.1919 01.01.1927 Politicko-právní odbor ministerstva
  Political and Legal Department of the Ministry
  15.10.1919 01.01.1927 Správní odbor ministerstva
  Administrative Department of the Ministry
  15.10.1919 01.11.1920 Technický odbor ministerstva
  Technical Department of the Ministry
  15.10.1919 01.01.1927 Všeobecně vojenský odbor ministerstva
  Generally Military Department of the Ministry
  15.10.1919 09.03.1922 Zbrojní odbor ministerstva
  Arms Department of the Ministry
  01.04.1920 09.03.1922 4a. oddělení /duchovní a válečných hrobů/
  4(a)th Section /Spiritual and War Graves/ of the Department /Generally Military/
  20.05.1920 24.09.1938 Úřad generálního vojenského prokurátora
  Office of the General Military Prosecutor
  01.11.1920 09.03.1922 19a. oddělení /pohonných hmot/
  19(a)th Section /Fuels/ of the Arms Department
  01.11.1920 09.03.1922 3. oddělení /politicko-administrativní/
  3rd Section /Political-Administrative/ of the Political and Legal Department
  01.11.1920 09.03.1922 35a. oddělení /mobilisace průmyslu/
  35(a)th Section /Mobilisation of Industry/ of the Purchase and Production Department
  01.11.1920 09.03.1922 35b. oddělení /zemědělského a lesního hospodářství/
  35(b)th Section /Agriculture and Forestry/ of the Purchase and Production Department
  01.11.1920 09.03.1922 4. oddělení /legislativní/
  4th Section /Legislative/ of the Political and Legal Department
  01.11.1920 09.03.1922 4. oddělení /sociálně politických záležitostí/
  4th Section /Social-Political/ of the Political and Legal Department
  01.11.1920 09.03.1922 9. oddělení /doplňovací/
  9th Section /Replacement/ of the Political and Legal Department
  01.11.1920 01.01.1927 Administrativní oddělení
  Administrative Section of the Presidium of the Ministry
  01.11.1920 09.03.1922 Komerční oddělení
  Commercial Section of the Purchase and Production Department
  01.11.1920 09.03.1922 Nákupní a výrobní odbor ministerstva
  Purchase and Production Department of the Ministry
  01.11.1920 09.03.1922 Oddělení účetní revise průmyslu a objednávek
  Section of Accounting Revision of Industry and Orders of the Purchase and Production Department
  01.11.1920 09.03.1922 Technický a dopravní odbor ministerstva
  Technical and Transport Department of the Ministry
  01.01.1921 09.03.1922 30a. oddělení /reparační/
  30(a)th Section /Reparation/ of the Political and Legal Department
  01.03.1921 09.03.1922 30. oddělení /účetnictví a kontroly/
  30th Section /Accounting and Control/ of the Administrative Department
  01.09.1921 09.03.1922 Dělostřelecké oddělení
  Artillery Section of the Arms Department
  01.03.1922 01.01.1927 Zahraniční oddělení
  Foreign Section of the Presidium of the Ministry
  09.03.1922 01.01.1927 10. oddělení /legislativní/
  10th Section /Legislative/ of the Political and Legal Department
  09.03.1922 01.01.1927 11. oddělení /politicko-administrativní/
  11th Section /Political-Administrative/ of the Political and Legal Department
  09.03.1922 01.01.1927 12. oddělení /sociálně-politické/
  12th Section /Social and Political/ of the Political and Legal Department
  09.03.1922 01.01.1927 13. oddělení /doplňovací/
  13th Section /Replacement/ of the Political and Legal Department
  09.03.1922 01.01.1927 14. oddělení /osobní/
  14th Section /Personal/ of the Ministry of National Defense
  09.03.1922 01.01.1927 15. oddělení /početních stavů/
  15th Section /Count/ of the Department /Generally Military/
  09.03.1922 01.01.1927 16. oddělení /pěšího vojska/
  16th Section /Infantry/ of the Department /Generally Military/
  09.03.1922 01.01.1927 17. oddělení /dělostřelecké/
  17th Section /Artillery/ of the Artillery and Arms Department
  09.03.1922 15.09.1922 18. oddělení /vzduchoplavecké/
  18th Section /Aeronautic/
  09.03.1922 01.01.1927 19. oddělení /jezdectva/
  19th Section /Cavalry/ of the Department /Generally Military/
  09.03.1922 01.01.1927 20. oddělení /ženijní/
  20th Section /Engineer/ of the Technical Department
  09.03.1922 01.01.1927 21. oddělení /telegrafní/
  21st Section /Telegraph/ of the Technical Department
  09.03.1922 01.01.1927 22. oddělení /železniční/
  22nd Section /Railway/ of the Technical Department
  09.03.1922 01.01.1927 23. oddělení /automobilní/
  23rd Section /Automobile/ of the Technical Department
  09.03.1922 01.01.1927 24. oddělení /vozatajské/
  24th Section /Train/ of the Technical Department
  09.03.1922 01.01.1924 25. oddělení /zvláštních bojových prostředků/
  25th Section /Special Combat Equipment/ of the Artillery and Arms Department
  09.03.1922 01.01.1927 26. oddělení /zbrojně materiální/
  26th Section /Arms Material/ of the Artillery and Arms Department
  09.03.1922 01.01.1927 27. oddělení /munice a látek výbušných/
  27th Section /Ammunition and Explosive Substances/ of the Artillery and Arms Department
  09.03.1922 01.01.1927 29. oddělení /zbrojně technické/
  29th Section /Arms Technical/ of the Artillery and Arms Department
  09.03.1922 01.01.1927 30. oddělení /osobních záležitostí/
  30th Section /Personal/ of the Artillery and Arms Department
  09.03.1922 01.01.1927 31. oddělení /zbrojně hospodářské/
  31st Section /Arms Business/ of the Artillery and Arms Department
  09.03.1922 01.01.1927 32. oddělení /stavební/
  32nd Section /Construction/ of the Technical Department
  09.03.1922 01.01.1927 33. oddělení /zdravotní/
  33rd Section /Medical/ of the Department /Generally Military/
  09.03.1922 01.01.1927 34. oddělení /justiční/
  34th Section /Justice/ of the Department /Generally Military/
  09.03.1922 01.01.1927 35. oddělení /remontnictva/
  35th Section /Remont/ of the Department /Generally Military/
  09.03.1922 01.01.1927 36. oddělení /duchovní/
  36th Section /Spiritual/ of the Department /Generally Military/
  09.03.1922 01.01.1927 37. oddělení /finanční a komerční/
  37th Section /Financial and Commercial/ of the Administrative Department
  09.03.1922 01.01.1927 38. oddělení /požitkové/
  38th Section /Beneficial/ of the Administrative Department
  09.03.1922 01.01.1927 39. oddělení /zaopatřovací/
  39th Section /Social Welfare/ of the Administrative Department
  09.03.1922 01.01.1927 40. oddělení /zásobovací/
  40th Section /Supply/ of the Administrative Department
  09.03.1922 01.04.1924 41. oddělení /oděvní/
  41st Section /Clothing/ of the Administrative Department
  09.03.1922 01.04.1924 42. oddělení /ubytovací/
  42nd Section /Accommodation/ of the Administrative Department
  09.03.1922 01.01.1927 43. oddělení /účetnictví a kontroly/
  43rd Section /Accounting and Control/ of the Administrative Department
  09.03.1922 01.01.1927 44. oddělení /likvidační/
  44th Section /Liquidation/ of the Administrative Department
  09.03.1922 01.01.1927 45. oddělení /reparační/
  45th Section /Reparation/ of the Political and Legal Department
  09.03.1922 01.01.1927 Dělostřelecký a zbrojní odbor ministerstva
  Artillery and Arms Department of the Ministry
  09.03.1922 01.01.1927 Technický odbor ministerstva
  Technical Department of the Ministry
  15.09.1922 23.11.1923 18. oddělení /vzduchoplavecké/
  18th Section /Aeronautic/ of the Aeronautics Department
  15.09.1922 01.01.1927 47. oddělení /letecko-technické/
  47th Section /Air-Technical/ of the Aeronautics Department
  15.09.1922 01.01.1927 48. oddělení /letecko-materiální/
  48th Section /Air-Material/ of the Aeronautics Department
  15.09.1922 01.01.1927 49. oddělení /letecko-hospodářské/
  49th Section /Air-Economic/ of the Aeronautics Department
  23.11.1923 01.01.1927 18. oddělení /letecké/
  18th Section /Air/ of the Air Department
  01.01.1924 01.01.1927 25. oddělení /protiletadlové pozemní obrany/
  25th Section /Antiaircraft Ground Defense/ of the Artillery and Arms Department
  01.01.1927 24.09.1938 1. oddělení /vojenské/
  1st Section /Military/ of the Presidium of the Ministry
  01.01.1927 24.09.1938 2. oddělení /politické/
  2nd Section /Political/ of the Presidium of the Ministry
  01.01.1927 24.06.1929 6. oddělení /osobní/ hlavního štábu branné moci
  6th Section /Personnel/ of the Headquarters of the Armed Forces
  01.01.1927 24.09.1938 I. odbor /všeobecně vojenský/ ministerstva
  1st Department /Generally Military/ of the Ministry
  01.01.1927 01.03.1933 I./1. oddělení /pěšího vojska/
  1st Section /Infantry/ of the 1st Department
  01.01.1927 24.09.1938 I./2. oddělení /jezdectva a remontnictva/
  2nd Section /Cavalry and Remont/ of the 1st Department
  01.01.1927 24.09.1938 I./3. oddělení /doplňovací a početních stavů/
  3rd Section /Replacement/ of the 1st Department
  01.01.1927 24.09.1938 I./4. oddělení /zdravotní/
  4th Section /Medical/ of the 1st Department
  01.01.1927 24.09.1938 I./5. oddělení /justiční/
  5th Section /Justice/ of the 1st Department
  01.01.1927 24.09.1938 I./6. oddělení /duchovní/
  6th Section /Spiritual/ of the 1st Department
  01.01.1927 24.09.1938 II. odbor /dělostřelecký a zbrojní/ ministerstva
  2nd Department /Artillery and Arms/ of the Ministry
  01.01.1927 24.09.1938 II./1. oddělení /dělostřelecké/
  1st Section /Artillery/ of the 2nd Department
  01.01.1927 01.09.1933 II./2. oddělení /zbrojně materiální/
  2nd Section /Arms Material/ of the 2nd Department
  01.01.1927 24.09.1938 II./3. oddělení /munice a látek výbušných/
  3rd Section /Ammunition and Explosive Substances/ of the 2nd Department
  01.01.1927 24.09.1938 II./4. oddělení /zbrojně hospodářské/
  4th Section /Arms Business/ of the 2nd Department
  01.01.1927 24.09.1938 III. odbor /letecký/ ministerstva
  3rd Department /Air/ of the Ministry
  01.01.1927 24.09.1938 III/1. oddělení /letecké/
  1st Section /Air/ of the 3rd Department
  01.01.1927 01.05.1936 III/2. oddělení /letecko-technické/
  2nd Section /Aero-engineering/ of the 3rd Department
  01.01.1927 01.05.1936 III/3. oddělení /letecko-hospodářské/
  3rd Section /Aero-economic/ of the 3rd Department
  01.01.1927 24.09.1938 IV. odbor /technický/ ministerstva
  4th Department /Technical/ of the Ministry
  01.01.1927 24.09.1938 IV./1. oddělení /ženijní/
  1st Section /Engineer/ of the 4th Department
  01.01.1927 24.09.1938 IV./2. oddělení /telegrafní/
  2nd Section /Telegraph/ of the 4th Department
  01.01.1927 24.09.1938 IV./3. oddělení /dopravní/
  3rd Section /Transport/ of the 4th Department
  01.01.1927 01.01.1937 IV./4. oddělení /stavební/
  4th Section /Construction/ of the 4th Department
  01.01.1927 24.09.1938 Odvolací kárný výbor
  Appeal Disciplinary Committee of the Presidium of the Ministry
  01.01.1927 27.07.1937 V. odbor /správní/ ministerstva
  5th Department /Administrative/ of the Ministry
  01.01.1927 01.07.1938 V./1. oddělení /intendanční/
  1st Section /Logistic/ of the 5th Department
  01.01.1927 01.01.1937 V./2. oddělení /zásobovací a ubytovací/
  2nd Section /Supply and Accomodation/ of the 5th Department
  01.01.1927 24.09.1938 V./3. oddělení /finanční a komerční/
  3rd Section /Financial and Commercial/ of the 5th Department
  01.01.1927 24.09.1938 V./4. oddělení /účetní a kontrolní/
  4th Section /Accounting and Control/ of the 5th Department
  01.01.1927 24.09.1938 VI. odbor /politicko-právní/ ministerstva
  6th Department /Political and Legal/ of the Ministry
  01.01.1927 24.09.1938 VI./1. oddělení /legislativní/
  1st Section /Legislative/ of the 6th Department
  01.01.1927 24.09.1938 VI./2. oddělení /civilně zaměstnanecké/
  2nd Section /Civilian Employee/ of the 6th Department
  01.01.1927 10.01.1934 VI./3. oddělení /politicko-administrativní/
  3rd Section /Political-Administrative/ of the 6th Department
  01.01.1927 24.09.1938 VI./4. oddělení /všeobecně-administrativní/
  4th Section /General-Administrative/ of the 6th Department
  30.04.1927 24.09.1938 Generální inspektorát branné moci
  Inspectorate General of Armed Forces
  20.01.1930 24.09.1938 3. oddělení /všeobecné/
  3rd Section /General/ of the Presidium of the Ministry
  20.01.1930 24.09.1938 Presidiální odbor ministerstva
  Presidium Department of the Ministry
  01.03.1933 24.09.1938 I./1. oddělení /pěchoty/
  1st Section /Infantry/ of the 1st Department
  01.09.1933 24.09.1938 II./2. oddělení /zbrojně materiální a automobilního materiálu/
  2nd Section /Arms and Automobile Material/ of the 2nd Department
  10.01.1934 24.09.1938 VI./3. oddělení /politické administrativy vojenské/
  3rd Section /Military Political-Administrative/ of the 6th Department
  10.01.1934 24.09.1938 VI./5. oddělení /soukromoprávní a nadační/
  5th Section /Private and Foundation/ of the 6th Department
  01.05.1936 24.09.1938 III/2. oddělení /obrany proti letadlům/
  2nd Section /AA Defense/ of the 3rd Department
  01.05.1936 24.09.1938 III/3. oddělení /letecko-technické/
  3rd Section /Aero-engineering/ of the 3rd Department
  01.05.1936 24.09.1938 III/4. oddělení /letecko-hospodářské/
  4th Section /Aero-economic/ of the 3rd Department
  01.07.1936 24.09.1938 II./5. oddělení /zbrojního průmyslu/
  5th Section /Arms Production/ of the 2nd Department
  01.07.1936 24.09.1938 II./6. oddělení /speciálních bojových prostředků/
  6th Section /Special Combat Equipment/ of the 2nd Department
  01.01.1937 24.09.1938 IV./4. oddělení /stavební a ubytovací/
  4th Section /Construction and Accomodation/ of the 4th Department
  01.01.1937 24.09.1938 V./2. oddělení /zásobovací/
  2nd Section /Supply/ of the 5th Department
  27.07.1937 24.09.1938 V. odbor /intendanční/ ministerstva
  5th Department /Logistic/ of the Ministry
  01.09.1937 24.09.1938 1. oddělení generálního inspektorátu branné moci
  1st Section of the Inspectorate General of Armed Forces
  01.09.1937 24.09.1938 2. oddělení generálního inspektorátu branné moci
  2nd Section of the Inspectorate General of Armed Forces
  01.10.1937 24.09.1938 I./7. oddělení /utočné vozby/
  7th Section /Armoured Troops/ of the 1st Department
  01.07.1938 24.09.1938 V./1. oddělení /platů a náležitostí/
  1st Section /Salaries and Requisites/ of the 5th Department
  01.07.1938 24.09.1938 V./5. oddělení /intendanční/
  5th Section /Logistic/ of the 5th Department
  24.09.1938 26.09.1938 Velitelství dělostřelectva hlavního velitelství
  Artillery Headquarters of the General Headquarters
  24.09.1938 26.09.1938 Velitelství dělostřelectva proti letadlům hlavního velitelství
  Anti-aircraft Artillery Headquarters of the General Headquarters
  24.09.1938 26.09.1938 Velitelství letectva hlavního velitelství
  Air Force Headquarters of the General Headquarters
  24.09.1938 26.09.1938 Velitelství telegrafního vojska hlavního velitelství
  Signal Troops Headquarters of the General Headquarters
  24.09.1938 26.09.1938 Velitelství útočné vozby hlavního velitelství
  Armoured Troops Headquarters of the General Headquarters
  24.09.1938 26.09.1938 Velitelství ženijního vojska hlavního velitelství
  Engineer Troops Headquarters of the General Headquarters
  24.09.1938 26.09.1938 Úřad automobilní služby hlavního velitelství
  Car Service Office of the General Headquarters
  24.09.1938 26.09.1938 Úřad duchovní služby hlavního velitelství
  Religious Service Office of the General Headquarters
  24.09.1938 26.09.1938 Úřad intendanční služby hlavního velitelství
  Supply Service Office of the General Headquarters
  24.09.1938 26.09.1938 Úřad letecké služby hlavního velitelství
  Air Service Office of the General Headquarters
  24.09.1938 26.09.1938 Úřad polní poštovní služby hlavního velitelství
  Field Mail Service Office of the General Headquarters
  24.09.1938 26.09.1938 Úřad remontní služby hlavního velitelství
  Remont Service Office of the General Headquarters
  24.09.1938 26.09.1938 Úřad služby silniční dopravy hlavního velitelství
  Road Transport Service Office of the General Headquarters
  24.09.1938 26.09.1938 Úřad spojovací služby hlavního velitelství
  Signal Service Office of the General Headquarters
  24.09.1938 26.09.1938 Úřad veterinářské služby hlavního velitelství
  Veterinary Service Office of the General Headquarters
  24.09.1938 26.09.1938 Úřad zbrojní služby hlavního velitelství
  Armament Service Office of the General Headquarters
  24.09.1938 26.09.1938 Úřad zdravotnické služby hlavního velitelství
  Health Service Office of the General Headquarters
  24.09.1938 26.09.1938 Úřad ženijní služby hlavního velitelství
  Engineer Service Office of the General Headquarters
  25.09.1938 14.10.1938 Ministerstvo národní obrany
  Ministry of National Defense
  27.09.1938 22.10.1938 1. oddělení /vojenské/
  1st Section /Military/ of the Presidium of the Ministry
  27.09.1938 22.10.1938 2. oddělení /politické/
  2nd Section /Political/ of the Presidium of the Ministry
  27.09.1938 22.10.1938 3. oddělení /všeobecné/
  3rd Section /General/ of the Presidium of the Ministry
  27.09.1938 22.10.1938 Generální inspektorát branné moci
  Inspectorate General of Armed Forces
  27.09.1938 22.10.1938 I. odbor /všeobecně vojenský/ ministerstva
  1st Department /Generally Military/ of the Ministry of National Defense
  27.09.1938 22.10.1938 I./1. oddělení /pěchoty/
  1st Section /Infantry/ of the 1st Department
  27.09.1938 22.10.1938 I./2. oddělení /jezdectva a remontnictva/
  2nd Section /Cavalry and Remont/ of the 1st Department
  27.09.1938 22.10.1938 I./3. oddělení /doplňovací a početních stavů/
  3rd Section /Replacement/ of the 1st Department
  27.09.1938 22.10.1938 I./4. oddělení /zdravotní/
  4th Section /Medical/ of the 1st Department
  27.09.1938 22.10.1938 I./5. oddělení /justiční/
  5th Section /Justice/ of the 1st Department
  27.09.1938 22.10.1938 I./6. oddělení /duchovní/
  6th Section /Spiritual/ of the 1st Department
  27.09.1938 22.10.1938 I./7. oddělení /utočné vozby/
  7th Section /Armoured Troops/ of the 1st Department
  27.09.1938 22.10.1938 II. odbor /dělostřelecký a zbrojní/ ministerstva
  2nd Department /Artillery and Arms/ of the Ministry of National Defense
  27.09.1938 22.10.1938 II./1. oddělení /dělostřelecké/
  1st Section /Artillery/ of the 2nd Department
  27.09.1938 22.10.1938 II./2. oddělení /zbrojně materiální/
  2nd Section /Arms Material/ of the 2nd Department
  27.09.1938 22.10.1938 II./3. oddělení /munice a látek výbušných/
  3rd Section /Ammunition and Explosive Substances/ of the 2nd Department
  27.09.1938 22.10.1938 II./4. oddělení /zbrojně hospodářské/
  4th Section /Arms Business/ of the 2nd Department
  27.09.1938 22.10.1938 II./6. oddělení /speciálních bojových prostředků/
  6th Section /Special Combat Equipment/ of the 2nd Department
  27.09.1938 22.10.1938 III. odbor /letecký/ ministerstva
  3rd Department /Air/ of the Ministry of National Defense
  27.09.1938 22.10.1938 III/1. oddělení /letecké/
  1st Section /Air/ of the 3rd Department
  27.09.1938 22.10.1938 III/2. oddělení /obrany proti letadlům/
  2nd Section /AA Defense/ of the 3rd Department
  27.09.1938 22.10.1938 III/3. oddělení /letecko-technické/
  3rd Section /Aero-engineering/ of the 3rd Department
  27.09.1938 22.10.1938 III/4. oddělení /letecko-hospodářské/
  4th Section /Aero-economic/ of the 3rd Department
  27.09.1938 22.10.1938 IV. odbor /technický/ ministerstva
  4th Department /Technical/ of the Ministry of National Defense
  27.09.1938 22.10.1938 IV./1. oddělení /ženijní/
  1st Section /Engineer/ of the 4th Department
  27.09.1938 22.10.1938 IV./2. oddělení /telegrafní/
  2nd Section /Telegraph/ of the 4th Department
  27.09.1938 22.10.1938 IV./4. oddělení /stavební a ubytovací/
  4th Section /Construction and Accomodation/ of the 4th Department
  27.09.1938 22.10.1938 Odvolací kárný výbor
  Appeal Disciplinary Committee of the Presidium of the Ministry
  27.09.1938 22.10.1938 Presidiální odbor ministerstva
  Presidium Department of the Ministry
  27.09.1938 22.10.1938 V. odbor /intendanční/ ministerstva
  5th Department /Logistic/ of the Ministry of National Defense
  27.09.1938 22.10.1938 V./1. oddělení /platů a náležitostí/
  1st Section /Salaries and Requisites/ of the 5th Department
  27.09.1938 22.10.1938 V./2. oddělení /zásobovací/
  2nd Section /Supply/ of the 5th Department
  27.09.1938 22.10.1938 V./3. oddělení /finanční a komerční/
  3rd Section /Financial and Commercial/ of the 5th Department
  27.09.1938 22.10.1938 V./4. oddělení /účetní a kontrolní/
  4th Section /Accounting and Control/ of the 5th Department
  27.09.1938 22.10.1938 V./5. oddělení /intendanční/
  5th Section /Logistic/ of the 5th Department
  27.09.1938 22.10.1938 VI. odbor /politicko-právní/ ministerstva
  6th Department /Political and Legal/ of the Ministry of National Defense
  27.09.1938 22.10.1938 VI./1. oddělení /legislativní/
  1st Section /Legislative/ of the 6th Department
  27.09.1938 22.10.1938 VI./2. oddělení /civilně zaměstnanecké/
  2nd Section /Civilian Employee/ of the 6th Department
  27.09.1938 22.10.1938 VI./3. oddělení /politicko-administrativní/
  3rd Section /Political-Administrative/ of the 6th Department
  27.09.1938 22.10.1938 VI./4. oddělení /všeobecně-administrativní/
  4th Section /General-Administrative/ of the 6th Department
  27.09.1938 22.10.1938 VI./5. oddělení /soukromoprávní a nadační/
  5th Section /Private and Foundation/ of the 6th Department
  08.10.1938 14.10.1938 Velitelství dělostřelectva hlavního velitelství
  Artillery Headquarters of the General Headquarters
  08.10.1938 14.10.1938 Velitelství dělostřelectva proti letadlům hlavního velitelství
  Anti-aircraft Artillery Headquarters of the General Headquarters
  08.10.1938 14.10.1938 Velitelství letectva hlavního velitelství
  Air Force Headquarters of the General Headquarters
  08.10.1938 14.10.1938 Velitelství telegrafního vojska hlavního velitelství
  Signal Troops Headquarters of the General Headquarters
  08.10.1938 14.10.1938 Velitelství útočné vozby hlavního velitelství
  Armoured Troops Headquarters of the General Headquarters
  08.10.1938 14.10.1938 Velitelství ženijního vojska hlavního velitelství
  Engineer Troops Headquarters of the General Headquarters
  08.10.1938 14.10.1938 Úřad automobilní služby hlavního velitelství
  Car Service Office of the General Headquarters
  08.10.1938 14.10.1938 Úřad duchovní služby hlavního velitelství
  Religious Service Office of the General Headquarters
  08.10.1938 14.10.1938 Úřad intendanční služby hlavního velitelství
  Supply Service Office of the General Headquarters
  08.10.1938 14.10.1938 Úřad letecké služby hlavního velitelství
  Air Service Office of the General Headquarters
  08.10.1938 14.10.1938 Úřad polní poštovní služby hlavního velitelství
  Field Mail Service Office of the General Headquarters
  08.10.1938 14.10.1938 Úřad remontní služby hlavního velitelství
  Remont Service Office of the General Headquarters
  08.10.1938 14.10.1938 Úřad služby silniční dopravy hlavního velitelství
  Road Transport Service Office of the General Headquarters
  08.10.1938 14.10.1938 Úřad spojovací služby hlavního velitelství
  Signal Service Office of the General Headquarters
  08.10.1938 14.10.1938 Úřad veterinářské služby hlavního velitelství
  Veterinary Service Office of the General Headquarters
  08.10.1938 14.10.1938 Úřad zbrojní služby hlavního velitelství
  Armament Service Office of the General Headquarters
  08.10.1938 14.10.1938 Úřad zdravotnické služby hlavního velitelství
  Health Service Office of the General Headquarters
  08.10.1938 14.10.1938 Úřad ženijní služby hlavního velitelství
  Engineer Service Office of the General Headquarters
  22.10.1938 14.03.1939 I. oddělení /taktické/
  1st Section /Tactical/ of the Directorate of Fortification Works
  22.10.1938 14.03.1939 IIa. oddělení /studijní a konstruktivní/
  2nd (a) Section /Study and Construction/ of the Directorate of Fortification Works
  22.10.1938 14.03.1939 IIb. oddělení /stavebně-administrativní/
  2nd (b) Section /Construction and Administrative/ of the Directorate of Fortification Works
  22.10.1938 14.03.1939 Ministerstvo národní obrany
  Ministry of National Defense
  22.10.1938 14.03.1939 Ředitelství opevňovacích prací
  Directorate of Fortification Works
  01.07.1939 09.05.1945 Generální inspektorát Vládního vojska
  General Inspectorat
  15.05.1950 31.12.1992 Hlavní stavební a ubytovací správa
  Central Construction and Accomodation Main Directorate
  23.05.1950 31.12.1992 Velitelství vojsk civilní obrany
  Civil Defence Command
  15.08.1950 01.06.1954 Hlavní kádrová správa
  Main Personnel Department
  15.08.1950 DD.12.1989 Hlavní politická správa
  Main Political Department
  15.08.1950 31.12.1992 Hlavní týl
  Main Rear
  15.08.1950 31.12.1992 Správa vojenského školství
  School Department
  01.06.1954 01.01.1967 Kádrová správa
  Personnel Department
  01.10.1957 01.05.1961 Tanková technická správa
  Tank Technical Directorate
  01.05.1961 01.11.1966 Tanková a automobilní správa
  Tank and Automobile Directorate
  01.11.1966 01.12.1991 Tanková a automobilní služba
  Tank and Automobile Services
  01.10.1969 01.04.1990 Kádrová správa
  Personnel Department
  01.05.1976 01.09.1985 Hlavní technická správa
  Main Technical Directorate
  01.05.1976 31.12.1992 Správa technického rozvoje
  Directorate of Technical Development
  01.09.1985 31.12.1992 Správa vyzbrojování a technického zapezpečení
  Armament and Technical Support Directorate
  01.04.1990 31.12.1992 Personální správa
  Personnel Department

  Zánik:
  Cancelled:
  - -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/66618#412232Verze : 0
  MOD
  Avatar
  fotografie
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/66618#235902Verze : 0