Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 326 příspěvků vloženo, 1024 editováno a 326 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Eliáš, Alois

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Eliáš Eliáš
  Jméno:
  Given Name:
  Alois Alois
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Alois Eliáš
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  armádní generál in memoriam Army General In Memoriam
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  Ing. M.Sc.
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  29.09.1890 Královské Vinohrady /
  29.09.1890 Kralovske Vinohrady /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  19.06.1942 Praha /
  19.06.1942 Prague /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  velitel Sboru V
  ministr dopravy
  předseda vlády
  Commander, Corps V
  Minister of Transportation
  Prime Minister
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  Eliáš spolupracoval s odbojem. Byl zatčen, odsouzen k trestu smrti a popraven. He cooperated with resistance groups and was arrested, sentenced to death and executed.
  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


  Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/24950#92004Verze : 1
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Eliáš Eliáš
  Jméno:
  Given Name:
  Alois Alois
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Alois Eliáš
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.09.1900-DD.07.1907 Státní reálka, Královské Vinohrady
  DD.10.1907-DD.03.1911 České vysoké učení technické, Praha
  DD.09.1900-DD.07.1907 State Real School, Kralovske Vinohrady
  DD.10.1907-DD.03.1911 Czech Technical University, Prague
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.12.1913-DD.05.1914 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
  DD.08.1917-DD.10.1917 Důstojnický kurs, Borispol
  DD.11.1917-DD.03.1918 Důstojnický kurs, Saint-Maixent
  DD.11.1921-DD.09.1923 Vysoká válečná škola, Paris
  DD.12.1913-DD.05.1914 One-Year Volunteer School, Prague
  DD.08.1917-DD.10.1917 Officers Course, Borispol
  DD.11.1917-DD.03.1918 Officers Course, Saint-Maixent
  DD.11.1921-DD.09.1923 War College, Paris
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  01.08.1914 kadet rakousko-uherské branné moci
  28.02.1918 poručík legií
  22.08.1918 nadporučík legií
  12.12.1918 kapitán legií
  01.06.1919 major legií
  24.12.1919 major pěchoty
  22.12.1922 podplukovník pěchoty
  01.09.1923 podplukovník generálního štábu
  04.05.1928 plukovník generálního štábu
  16.07.1929 brigádní generál
  05.03.1936 divisní generál
  26.10.1946 armádní generál in memoriam
  01.08.1914 Cadet, Austro-Hungarian Armed Forces
  28.02.1918 Lieutenant, Legions
  22.08.1918 Senior Lieutenant, Legions
  12.12.1918 Captain, Legions
  01.06.1919 Major, Legions
  24.12.1919 Major of the Infantry
  22.12.1922 Lieutenant Colonel of the Infantry
  01.09.1923 Lieutenant Colonel of the General Staff
  04.05.1928 Colonel of the General Staff
  16.07.1929 Brigade General
  05.03.1936 Division General
  26.10.1946 Army General (in memoriam)
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  15.01.1919-00.03.1919 Náčelník štábu : Velitelství československých operujících vojsk na Těšínsku
  DD.08.1920-DD.10.1920 Velitel : Pěší pluk 21
  00.11.1923-04.05.1928 Velitel : 1. oddělení /organisační/ hlavního štábu branné moci
  04.05.1928-00.02.1929 Velitel : 1. oddělení /organisační/ hlavního štábu branné moci
  30.09.1931-DD.01.1932 Velitel : 2. pěší brigáda, velitelství
  DD.08.1932-28.09.1932 Velitel : 2. pěší brigáda, velitelství
  18.07.1933-30.11.1933 Velitel : 2. pěší brigáda, velitelství
  00.12.1933-15.11.1935 Velitel : 3. divise
  25.11.1935-05.03.1936 Velitel : V. sbor
  05.03.1936-25.09.1938 Velitel : V. sbor
  24.09.1938-11.10.1938 Velitel : Velitelství V. sboru

  Ručně vyplněné položky:
  DD.10.1913-DD.12.1913 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 28, Praha
  DD.12.1913-DD.05.1914 vojenské studium, Praha
  DD.05.1914-DD.08.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 28, Praha a východoevropské válčiště
  29.08.1914-29.08.1914 zajetí na východoevropském válčišti
  DD.08.1914-DD.08.1917 ruské zajatecké tábory
  DD.08.1917-DD.10.1917 vojenské studium, Borispol
  DD.10.1917-DD.11.1917 dobrovolník Československého náhradního praporu, Žitomir a přesun
  DD.11.1917-DD.03.1918 vojenské studium, Saint-Maixent
  DD.03.1918-DD.07.1918 velitel pěší roty 21. československého střeleckého pluku, Cognac a západoevropské válčiště
  DD.07.1918-DD.11.1918 praporní pobočník 21. československého střeleckého pluku, západoevropské válčiště
  DD.11.1918-DD.01.1919 pobočník velitele 21. československého střeleckého pluku, západoevropské válčiště a přesun
  DD.01.1919-DD.03.1919 náčelník štábu Velitelství operujících vojsk na Těšínsku, slezské válčiště
  DD.03.1918-DD.06.1919 zástupce velitele 21. československého střeleckého pluku, Praha a slovenské válčiště
  DD.06.1919-DD.11.1919 náčelník štábu Gillainovy skupiny, slovenské válčiště
  DD.11.1919-DD.03.1920 zástupce přednosty 16. oddělení /stavebního a opevňovacího/ ministerstva, Praha
  DD.03.1920-DD.08.1920 velitel 21. československého střeleckého pluku, Čáslav
  DD.08.1920-DD.10.1921 zatímní velitel Pěšího pluku 21, Čáslav
  DD.10.1920-DD.05.1921 zástupce velitele Pěšího pluku 21, Čáslav
  DD.05.1921-DD.07.1921 pobočník ministra národní obrany, Praha
  DD.07.1921-DD.11.1921 náčelník štábu Divise 1, Praha
  DD.11.1921-DD.09.1923 vojenské studium, Paris
  DD.09.1923-DD.01.1924 důstojník 3. oddělení /operačního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
  DD.01.1924-DD.03.1929 přednosta 1. oddělení /organizačního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
  DD.03.1929-DD.09.1931 druhý zástupce náčelníka Hlavního štábu branné moci, Praha
  DD.12.1931-DD.01.1932 velitel Pěší brigády 2, Chomutov
  DD.01.1932-DD.08.1932 zahraniční diplomatická mise, Genève
  DD.08.1932-DD.09.1932 velitel Pěší brigády 2, Chomutov
  DD.09.1932-DD.07.1933 zahraniční diplomatická mise, Genève
  DD.07.1933-DD.11.1933 velitel Pěší brigády 2, Chomutov
  DD.11.1933-DD.11.1935 velitel Divise 3, Litoměřice
  DD.11.1935-DD.09.1938 velitel Sboru V, Trenčín
  DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Sboru V, branná pohotovost státu
  DD.10.1938-DD.12.1938 zástupce ministra národní obrany, Praha
  DD.12.1938-DD.03.1939 ministr dopravy vlády Republiky česko-slovenské, Praha
  DD.03.1939-DD.04.1939 ministr dopravy vlády Protektorátu Čechy a Morava, Praha
  DD.04.1939-DD.09.1941 předseda vlády Protektorátu Čechy a Morava, Praha
  Automatically linked items:
  15.01.1919-00.03.1919 Chief of Staff : Czechoslovak Operating Troops Command in the Tesin Area
  DD.08.1920-DD.10.1920 Commander : 21st Infantry Regiment
  00.11.1923-04.05.1928 Commander : 1st Section /Organizational/ of the Headquarters of the Armed Forces
  04.05.1928-00.02.1929 Commander : 1st Section /Organizational/ of the Headquarters of the Armed Forces
  30.09.1931-DD.01.1932 Commander : Headquarters of the 2nd Infantry Brigade
  DD.08.1932-28.09.1932 Commander : Headquarters of the 2nd Infantry Brigade
  18.07.1933-30.11.1933 Commander : Headquarters of the 2nd Infantry Brigade
  00.12.1933-15.11.1935 Commander : 3rd Division
  25.11.1935-05.03.1936 Commander : 5th Corps
  05.03.1936-25.09.1938 Commander : 5th Corps
  24.09.1938-11.10.1938 Commander : Headquarters of the 5th Corps

  Manually added items:
  DD.10.1913-DD.12.1913 One-Year Volunteer, Infantry Regiment No. 28, Prague
  DD.12.1913-DD.05.1914 Military Education, Prague
  DD.05.1914-DD.08.1914 Commander, Infantry Platoon, Infantry Regiment No. 28, Prague and East European Theatre of War
  29.08.1914-29.08.1914 Prisoner of War, East European Theatre of War
  DD.08.1914-DD.08.1917 Prisoner of War, Russian POW Camps
  DD.08.1917-DD.10.1917 Military Education, Borispol
  DD.10.1917-DD.11.1917 Volunteer, Czechoslovakian Replacement Battalion, Zhytomyr and transfer
  DD.11.1917-DD.03.1918 Military Education, Saint-Maixent
  DD.03.1918-DD.07.1918 Commander, Infantry Company, 21st Czechoslovakian Rifle Regiment, Cognac and West European Theatre of War
  DD.07.1918-DD.11.1918 Battalion´s Adjutant, 21st Czechoslovakian Rifle Regiment, West European Theatre of War
  DD.11.1918-DD.01.1919 Commander´s Adjutant, 21st Czechoslovakian Rifle Regiment, West European Theatre of War and transfer
  DD.01.1919-DD.03.1919 Chief of Staff, Command of Operating Troops in the Tesin Area, Silesian Theatre of War
  DD.03.1918-DD.06.1919 Deputy Commander, 21st Czechoslovakian Rifle Regiment, Prague and Slovakian Theatre of War
  DD.06.1919-DD.11.1919 Chief of Staff, Gillain´s Group, Slovakian Theatre of War
  DD.11.1919-DD.03.1920 Deputy Chief, 16th Unit (Constructions and Fortresses), Ministry of National Defence, Prague
  DD.03.1920-DD.08.1920 Commander, 21st Czechoslovakian Rifle Regiment, Caslav
  DD.08.1920-DD.10.1921 Acting Commander, Infantry Regiment 21, Caslav
  DD.10.1920-DD.05.1921 Deputy Commander, Infantry Regiment 21, Caslav
  DD.05.1921-DD.07.1921 Aide-de-Camp, Minister of National Defence, Prague
  DD.07.1921-DD.11.1921 Chief of Staff, Division 1, Prague
  DD.11.1921-DD.09.1923 Military Education, Paris
  DD.09.1923-DD.01.1924 Officer, 3rd Unit (Operational), Main Staff of the Armed Forces, Prague
  DD.01.1924-DD.03.1929 Chief, 1st Unit (Organisational), Main Staff of the Armed Forces, Prague
  DD.03.1929-DD.09.1931 Second Deputy Chief, Main Staff of Armed Forces, Prague
  DD.12.1931-DD.01.1932 Commander, Infantry Brigade 2, Chomutov
  DD.01.1932-DD.08.1932 Diplomatic Mission, Geneve
  DD.08.1932-DD.09.1932 Commander, Infantry Brigade 2, Chomutov
  DD.09.1932-DD.07.1933 Diplomatic Mission, Geneve
  DD.07.1933-DD.11.1933 Commander, Infantry Brigade 2, Chomutov
  DD.11.1933-DD.11.1935 Commander, Division 3, Litomerice
  DD.11.1935-DD.09.1938 Commander, Corps V, Trencin
  DD.09.1938-DD.10.1938 Commander, Corps V, Military State of Emergency
  DD.10.1938-DD.12.1938 Deputy Minister of National Defence, Prague
  DD.12.1938-DD.03.1939 Minister of Transportation (Czecho-Slovakian Republic), Prague
  DD.03.1939-DD.04.1939 Minister of Transportation (Protectorate Bohemia nad Moravia), Prague
  DD.04.1939-DD.09.1941 Prime Minister (Protectorate Bohemia nad Moravia), Prague
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  DD.MM.1918
  Válečný kříž
  Croix de Guerre
  Croix de Guerre
  -


  DD.MM.1919
  Československá revoluční medaile
  Czechoslovak Revolutionary Medal
  Československá revoluční medaile
  -


  DD.MM.1919
  Válečný kříž 1918
  War Cross 1918
  Válečný kříž 1918
  -


  DD.MM.1921
  Medaile vítězství
  Victory Medal
  Medaile vítězství
  -


  DD.MM.1923
  Řád Čestné legie 4. třída
  Order of Legion of Honour 4th Class
  Ordre de la Légion d'Honneur Officier
  -


  DD.MM.1924
  Pamětní medaile na válku 1914-1918
  Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
  Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
  -


  DD.MM.1925
  Řád Sv. Sávy 3. třída
  Order of St. Sava 3rd Class
  Орден Светог Саве 3. ред
  -


  DD.MM.1925
  Řád polského znovuzrození 4. třída
  Order of Polonia Restituta 4th Class
  Order Odrodzenia Polski IV Klasa
  -
  Rumunská spojená knížectví [1861-1881] / United Principalites of Romania [1861-1881]

  DD.MM.1928
  Řád Rumunské hvězdy 2. třída
  Order of Star of Romania 2nd Class
  Ordinul Steaua României Mare Ofițer
  -


  DD.MM.1932
  Medaile Za vojenské zásluhy 1917
  Medal of Military Merit 1917
  Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας
  -


  DD.MM.1933
  Řád Sv. Sávy 2. třída
  Order of St. Sava 2nd Class
  Орден Светог Саве 2. ред
  -


  DD.MM.1946
  Československý válečný kříž 1939
  Czechoslovak War Cross 1939
  Československý válečný kříž 1939
  in memoriam


  DD.MM.1946
  Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", hvězda I. stupně
  Military Order of the White Lion For Victory, 1st Degree
  Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", hvězda I. stupně
  in memoriam

  Poznámka:
  Note:
  - - - - - - - - - - - -- -
  Zdroje:
  Sources:
  Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


  Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/24950#375744Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Eliáš Alois arm. gen.


  (29.9.1890 – 19.6.1942)


  – absolvoval studium zeměměřičství na ČVUT v Praze, po vyhlášení 1. světové války povolán do armády,
  31.8.1914 zatčen u Lvova, vstoupil do čs. legií a v září 1917 odjel do Francie, účastnil se těžkých bitev na francouzsko – německé frontě, po návratu do vlasti se účastnil bojů na Těšínsku a Slovensku,
  1920 – 21 velitel 21. pěšího pluku v Čáslavi, 1921 – 23 absolvoval VŠV v Paříži,
  1923 – 28 přednosta organizačního a mobilizačního oddělení hlavního štábu, únor – prosinec 1929 zástupce náčelníka hlavního štábu,
  1930 – 33 velitel 2. pěší brigády v Chomutově, 1932 – 33 šéf čs. vojenské delegace v Ženevě,
  1933 – 35 velitel 3. pěší divize v Litoměřicích,
  listopad 1935 – listopad 1938 velitel V. armádního sboru v Trenčíně,
  1.11. – 1.12.1938 zástupce ministra národní obrany,
  1.12.1938 – 27.4.1939 ministr dopravy,
  27.4.1939 – 27.9.1941 předseda protektorátní vlády, od počátku okupace zapojen do odboje, člen rady starších ON, udržoval styk i se zahraničním odbojem,
  zatčen 27.9.1941
  1.10.1941 odsouzen k smrti a po atentátu na Reinharda Heydricha popraven
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/24950#92048Verze : 0
  Avatar
  Rád bych jen doplnil některé získané informace o Alosi Eliášovi.  Eliáš Alois arm. gen.


  (29.9.1890 – 19.6.1942)  29.9. 1890 Narodil se v Praze na Královských Vinohradech.


  2.7. 1908 Ukončil studium na státní reálce na Královských Vinohradech.


  1908-1911 Studoval zeměměřičství na České vysoké škole technické v Praze. Studia ukončil státní zkouškou inženýrsko-zeměměřičskou.


  1.6. 1911-30. 9. 1913 Zeměměřič v kanceláři Maxe Píchy.  1.10. 1913-prosinec Jako jednoroční dobrovolník vykonával prezenční vojenskou službu u 28.pěšího pluku v Praze.


  26.7. 1914 Mobilizačním rozkazem povolán k 28. pěšímu pluku v Praze.


  26.7. 1914-31.8. 1914 V rakouské armádě jako desátník, velitel družstva a čety v boji.  31.8. 1914 Upadl do zajetí u Lvova.


  31.8. 1914-červenec 1916 V zajetí v Tomské gubernii. Důvěrníkem českých zajatců v táboře v Bijsku a Kainsku.


  1.7. 1916-1.7. 1917 V inženýrských službách v Rusku.  srpen 1917 Vstoupil do čs. legií.


  23.8. 1917 Odjíždí do Borispolu, kde absolvoval kurz důstojníka.


  24.9. 1917 Spolu s 1200 legionáři odjel do Francie.


  14.11. 1917 Příjezd do Francie do Cognacu, kde se stal instruktorem nováčků z Ameriky.


  30.1. 1918 Povýšen do hodnosti desátníka.


  31.1. 1918 Povýšen do hodnosti četaře.


  1.2. 1918 Povýšen do hodnosti důstojnického čekatele.


  28.2. 1918 Povýšen do hodnosti podporučíka po absolvování důstojnické školy v Saint-Maixent.


  28.2 1918-22.7.1918 Velitel čety a instruktor.

  28.6 1918 Vykonal přísahu Čs. republice.  červen -červenec 1918 Kurz velitelů u 319. francouzského pluku na frontě.  červen-listopad 1918 Pobočník velitele 1. praporu 21. čs. střeleckého pluku.


  22.8. 1918 Povýšen do hodnosti poručíka.


  6.-30.10. 1918 Účastnil se těžkých bitev na francouzsko-německé frontě ( bitva u Remeše, útok na německou obrannou linii tzv. Brunhild-Stellung na pravém břehu řeky Aisny, úpatí Argon).


  listopad 1918-listopad 1919 Pobočník velitele 21. čs. střeleckého pluku.  leden 1919 Návrat do vlasti s velitelstvím 21. čs. střeleckého pluku. Poté se zúčastnil bojů na Těšínsku a na Slovensku.


  1.6. 1919 Povýšen do hodnosti kapitána.


  1.11. 1919-17.2. 1920 Zástupce přednosty stavebního odboru MNO.  24.12. 1919 V hodnosti majora se stal vojákem z povolání.


  1919-1921 Zástupce a pak velitel 21. pěšího pluku v Čáslavi.


  24.9. 1920 Svatba s Jaroslavou Kosákovou ze Žlebů u Čáslavi.


  1.11. 1921-1.9. 1923 Studium na vysoké škole v Paříži.  12.12. 1921 Byl mu udělen vládou zemí československých Čs. válečný kříž.


  1923-1928 Přednosta organizačního a mobilizačního oddělení hlavního štábu čs. armády v Praze.


  1.9. 1923 Povýšen do hodnosti podplukovníka generálního štábu s pořadím a platností od 1.6. 1919


  1.5. 1928 Plukovník generálního štábu.


  28.2. 1929 Zástupce náčelníka hlavního štábu.


  16.7. 1929 Jmenován brigádním generálem.


  31. 12. 1929 Ustanoven velitelem 2. pěší brigády v Chomutově.


  1926-1931 Působil na odzbrojovací konferenci v Ženevě v čs. vojenské delegaci, tam spolupracoval s Edvardem Benešem.


  1932-1933 Šéf čs. vojenské delegace v Ženevě.


  1931-1933 Velitel 2. pěší brigády v Chomutově.


  30.11. 1933 Velitel 3. pěší divize v Litoměřicích.


  15.11. 1935 Velitel V. armádního sboru v Trenčíně.


  5.3. 1936 Jmenován divizním generálem s účinností od 1.1. 1936.


  1.11. 1938 Zástupce ministra národní obrany.


  1.12. 1938 Ministrem dopravy v Beranově česko-slovenské vládě, změněné 16. března 1939 na vládu protektorátní.


  15.3. 1939 Počátek okupace českých zemí nacistickým Německem. Bezprostředně po 15.3. 1939 organizuje s ostatními generály-legionáři odbojovou vojenskou organizaci Obrana národa. Náležel do tzv. rady starších této ilegální organizace.


  27.4. 1939 Jmenován předsedou protektorátní vlády ( do července řídil i ministerstvo vnitra)


  květen 1939 Navázal ilegální spojení se zahraničním odbojem v Londýně, které udržoval do září 1941.


  26.7. 1939 Služebně přeřazen z likvidovaného MNO v hodnosti odborového přednosty do odboru státního prezidenta.


  31.3. 1941 Přeložen na základě své vlastní žádosti, v souvislosti s nařízením K.H. Franka o propuštění legionářů z veřejných služeb, z funkce odborového přednosty.


  27.9. 1941 Po příjezdu R. Heydricha do českých zemí ve funkci zastupujícího říšského protektora byl Eliáš zatčen v Černínském paláci.


  1.10 1941 Senátem německého Lidového soudu pod vedením Otto von Thieracka zasedajícím v Petschkově paláci odsouzen za účast v odboji k trestu smrti.


  19.6. 1942 Na příkaz z Berlína byl Eliáš popraven zastřelením před 18. hodinou na vojenské střelnici v Kobylisích.


  25.10. 1945 Byl prezidentem republiky povýšen in memoriam s pořadím od 1.5. 1942 na armádního generála.


  19.6. 1946 Jmenován čestným občanem v Čáslavě.


  22.6. 1947 Na rodném domě v Praze mu byla odhalena pamětní deska.


  28.10. 1996 Vyznamenán in memoriam Řádem bílého lva.


  7.5. 2006 Pohřben i s manželkou Jaroslavou na Vítkově se všemi vojenskými poctami.
  Zdroj: Jaroslava Eliášová a Tomáš Pasák, Heydrich do Prahy, Eliáš do vězení
  nakladatelství PRÁH, Praha 2002 ISBN 80-7252-058-x
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/24950#183952Verze : 0
  Avatar
  1946 in memoriam Vojenský řád bílého lva Za vítězství, hvězda 1. třídy, Československo  To je co?


  Toto: forum.valka.cz


  Jestli ano, proč se liší název?
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/24950#376333Verze : 0
  MOD
  Avatar
  - Gillainovy skupiny


  Kam to patří? Kde je vhodné pro to založit téma?
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/24950#376342Verze : 0
  MOD
  Avatar
  forum.valka.cz


  - tady je uvedeno, že byl velitelem až od prosince 1933
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/24950#376343Verze : 0
  MOD
  Avatar

  Citace - RoBoT :

  - Gillainovy skupiny


  Kam to patří? Kde je vhodné pro to založit téma?  Republika československá [1918-1938]. Vysvetlenie viď Gillainova skupina
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/24950#521440Verze : 0
  MOD