Koutňák, Josef

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 379 příspěvků vloženo, 2091 editováno a 3222 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Koutňák, Josef

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Koutňák Koutňák
  Jméno:
  Given Name:
  Josef Josef
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Josef Koutňák
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  brigádní generál Brigade General
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  JUDr. LL.M.
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  06.09.1890 Uherské Hradiště /
  06.09.1890 Uherské Hradiste /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  22.10.1961 Praha /
  22.10.1961 Prague /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  2. jezdecká brigáda, velitel
  2. rychlá divise, velitel
  Tankový sbor, velitel
  2nd Cavalry Brigade, Commander
  2nd Rapid Division, Commander
  Tank Corps, Commander
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  - -
  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


  Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/60741#218806Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Koutňák Koutňák
  Jméno:
  Given Name:
  Josef Josef
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Josef Koutňák
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  01.09.1902-08.07.1910 Státní gymnasium, Valašské Meziříčí
  01.10.1910-30.06.1912 Státní universita, právnická fakulta, Wien
  01.10.1913-27.04.1914 Státní universita, právnická fakulta, Wien
  01.11.1920-14.07.1921 Karlova universita, právnická fakulta, Praha
  01.09.1902-08.07.1910 State Grammar School, Valasske Mezirici
  01.10.1910-30.06.1912 State University, Law Faculty, Vienna
  01.10.1913-27.04.1914 State University, Law Faculty, Vienna
  01.11.1920-14.07.1921 Charles University, Law Faculty, Prague
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  07.11.1912-01.02.1913 Škola jednoročních dobrovolníků, Karlovac
  20.11.1917-12.01.1918 Důstojnická jezdecká škola, Balakleja
  04.11.1922-01.10.1924 Válečná škola, Praha
  03.01.1931-03.08.1931 Kurs pro vyšší velitele, Praha
  07.11.1912-01.02.1913 One-Year Volunteer School, Karlovac
  20.11.1917-12.01.1918 Officers´ Cavalry School, Balakleja
  04.11.1922-01.10.1924 War College, Prague
  03.01.1931-03.08.1931 Higher Commanders Course, Prague
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  01.09.1913 kadet rakousko-uherské branné moci
  22.05.1917 podporučík ruské armády
  07.02.1918 podporučík legií
  01.06.1919 poručík legií
  29.10.1919 kapitán legií
  03.11.1921 kapitán jezdectva
  02.12.1921 major jezdectva
  22.12.1922 podplukovník jezdectva
  30.09.1924 podplukovník generálního štábu
  04.05.1928 plukovník generálního štábu
  21.02.1933 brigádní generál
  01.01.1940 brigádní generál ve výslužbě
  11.05.1945 brigádní generál
  19.02.1947 divisní generál
  01.04.1948 divisní generál in memoriam
  01.09.1913 Cadet, Austro-Hungarian Armed Forces
  22.05.1917 Junior Lieutenant, Russian Army
  07.02.1918 Junior Lieutenant, Czechoslovak Legions
  01.06.1919 Lieutenant, Czechoslovak Legions
  29.10.1919 Captain, Czechoslovak Legions
  03.11.1921 Captain of the Cavalry
  02.12.1921 Major of the Cavalry
  22.12.1922 Lieutenant Colonel of the Cavalry
  30.09.1924 Lieutenant Colonel of the General Staff
  04.05.1928 Colonel of the General Staff
  21.02.1933 Brigade General
  01.01.1940 Brigade General (Ret.)
  11.05.1945 Brigade General
  19.02.1947 Division General
  01.04.1948 Division General in Memoriam
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  DD.10.1924-DD.10.1925 Náčelník štábu : 1. jezdecká brigáda
  00.09.1925-00.04.1928 Velitel : Jezdecký pluk 10
  00.04.1928-01.10.1928 Velitel : Jezdecký pluk 8
  01.10.1928-15.09.1929 Velitel : 1. jezdecká brigáda
  00.09.1929-00.12.1930 Velitel : Jezdecký pluk 8
  DD.03.1935-01.10.1937 Velitel : 2. jezdecká brigáda
  15.10.1937-24.09.1938 Velitel : 2. rychlá divise
  25.09.1938-22.10.1938 Velitel : 2. rychlá divise
  01.06.1945-15.09.1945 Velitel : Československý tankový sbor
  15.09.1945-01.03.1946 Velitel : Tankový sbor

  Ručně vyplněné položky:
  01.10.1912-07.11.1912 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 97, Belovar
  07.11.1912-01.02.1913 vojenské studium, Karlovac
  01.02.1913-30.09.1913 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 97, Belovar
  01.08.1914-26.08.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 97, východoevropské válčiště
  26.08.1914-26.08.1914 zajetí na východoevropském válčišti
  26.08.1914-01.01.1916 ruské zajatecké tábory
  01.01.1916-01.07.1917 dobrovolník Československé náhradní roty
  01.07.1917-20.11.1917 velitel pěší čety 6. československého střeleckého pluku, Borispol
  20.11.1917-12.01.1918 vojenské studium, Balakleja
  12.01.1918-28.03.1918 důstojník velitelství 6. československého dělostřeleckého pluku
  28.03.1918-28.05.1918 regulační železniční komisař, Rtiščevo
  28.05.1918-04.07.1918 velitel posádkového strážního oddílu, Vladivostok
  04.07.1918-01.09.1918 důstojník štábu Vladivostocké skupiny, sibiřské válčiště
  01.09.1918-25.10.1920 velitel eskadrony 1. československého jezdeckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
  25.10.1920-20.11.1920 repatriační dovolená
  20.11.1920-04.11.1922 důstojník 5. oddělení /školského a výcvikového/ Hlavního štábu branné moci, Praha
  04.11.1922-01.10.1924 vojenské studium, Praha
  01.10.1924-01.10.1925 náčelník štábu 1. jezdecké brigády, Praha
  01.10.1925-30.04.1928 velitel Jezdeckého pluku 10, Berehovo
  30.04.1928-16.09.1928 velitel Jezdeckého pluku 8, Pardubice
  16.09.1928-16.09.1929 zatímní velitel Jezdecké brigády 1, Praha
  16.09.1929-03.01.1931 velitel Jezdeckého pluku 8, Pardubice
  03.01.1931-03.08.1931 vojenské studium, Praha
  03.08.1931-15.03.1935 přednosta I./2. oddělení /jezdectva a remontnictva/ ministerstva, Praha
  15.03.1935-01.10.1937 velitel 2. jezdecké brigády, Brno
  01.10.1937-24.09.1938 velitel 2. rychlé divise, Brno
  24.09.1938-DD.10.1938 velitel 2. rychlé divise, branná pohotovost státu
  00.10.1938-31.07.1939 velitel 2. rychlé divise, Brno
  31.07.1939-01.01.1940 dovolená
  11.05.1945-01.07.1945
  01.07.1945-15.09.1945 velitel Československého tankového sboru,
  15.09.1945-15.04.1946 velitel Tankového sboru, Moravská Třebová
  15.04.1946-15.12.1947 předseda Kárného výboru 1. oblasti
  Automatically linked items:
  DD.10.1924-DD.10.1925 Chief of Staff : 1st Cavalry Brigade
  00.09.1925-00.04.1928 Commander : 10th Cavalry Regiment
  00.04.1928-01.10.1928 Commander : 8th Cavalry Regiment
  01.10.1928-15.09.1929 Commander : 1st Cavalry Brigade
  00.09.1929-00.12.1930 Commander : 8th Cavalry Regiment
  DD.03.1935-01.10.1937 Commander : 2nd Cavalry Brigade
  15.10.1937-24.09.1938 Commander : 2nd Rapid Division
  25.09.1938-22.10.1938 Commander : 2nd Rapid Division
  01.06.1945-15.09.1945 Commander : Czechoslovak Tank Corps
  15.09.1945-01.03.1946 Commander : Tank Corps

  Manually added items:
  01.10.1912-07.11.1912 One-Year Volunteer, Infantry Regiment No. 97, Belovar
  07.11.1912-01.02.1913 Military Education, Karlovac
  01.02.1913-30.09.1913 Commander, Infantry Platoon, Infantry Regiment No. 97, Belovar
  01.08.1914-26.08.1914 Commander, Infantry Platoon, Infantry Regiment No. 97, East European Theatre of Operations
  26.08.1914-26.08.1914 Captivity, East European Theatre of Operations
  26.08.1914-01.01.1916 Russian POW Camps
  01.01.1916-01.07.1917 Volunteer, Czechoslovak Replacement Company
  01.07.1917-20.11.1917 Commander, Infantry Platoon, 6th Czechoslovak Rifles Regiment, Borispol
  20.11.1917-12.01.1918 Military Education, Balakleja
  12.01.1918-28.03.1918 Staff Officer, 6th Czechoslovak Rifles Regiment
  28.03.1918-28.05.1918 Railroad Traffic Commissioner, Rtiscevo
  28.05.1918-04.07.1918 Garrison Guard Detachment, Vladivostok
  04.07.1918-01.09.1918 Staff Officer, Vladivostok Group, Siberian Theatre of Operations
  01.09.1918-25.10.1920 Squadron Commander, 1st Czechoslovak Cavalry Regiment, Siberian Theatre of Operations and Transfer
  25.10.1920-20.11.1920 Repatriation and Study Leave
  20.11.1920-04.11.1922 Officer, 5th Unit /School and Trainig/, Main Staff of Armed Forces
  04.11.1922-01.10.1924 Military Education, Prague
  01.10.1924-01.10.1925 Chief of Staff, Cavalry Brigade No. 1
  01.10.1925-30.04.1928 Commander, Cavalry Regiment No. 10, Berehovo
  30.04.1928-16.09.1928 Commander, Cavalry Regiment No. 8, Pardubice
  16.09.1928-16.09.1929 Acting Commander, 1st Cavalry Brigade, Prague
  16.09.1929-03.01.1931 Commander, Cavalry Regiment No. 8, Pardubice
  03.01.1931-03.08.1931 Military Education, Prague
  03.08.1931-15.03.1935 Chief, I./2. Unit / Cavalry and Remount Service/, Ministry, Prague
  15.03.1935-01.10.1937 Commander, 2nd Cavalry Brigade, Brno
  DD.10.1937-24.09.1939 Commander, 2nd Rapid Division, Brno
  24.09.1938-DD.10.1938 Commander, 2nd Rapid Division, State of Military Emergency
  00.10.1938-31.07.1939 Commander, 2nd Rapid Division, Brno
  31.07.1939-01.01.1940
  11.05.1945-01.07.1945
  01.07.1945-15.09.1945 Commander, Czechoslovak Tank Corps
  15.09.1945-15.04.1946 Commander, Tank Corps, Moravská Třebová
  15.04.1945-15.12.1947
  15.12.1947-01.04.1948
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  DD.MM.1918
  Medaile Jana Žižky z Trocnova
  Jan Zizka from Trocnov Medal
  Medaile Jana Žižky z Trocnova
  ? 3. nebo 2. st.


  DD.MM.1919
  Řád Sv. Stanislava 3. třída s meči a mašlí
  Order of St Stanislaus 3rd Class with Swords and Bow
  Орден Святого Станислава 3-я степень с мечами
  -


  DD.MM.1919
  Řád Sv. Stanislava 2. třída s meči
  Order of St Stanislaus 2nd Class with Swords
  Орден Святого Станислава 2-я степень с мечами
  -


  DD.MM.1919
  Řád Sokola - s meči
  Order of Falcon with Swords
  Řád Sokola - s meči
  -


  DD.MM.1919
  Vojenský kříž
  Military Cross
  Military Cross
  -


  DD.MM.1920
  Československý válečný kříž 1914-1919
  Czechoslovak War Cross 1914-1919
  Československý válečný kříž 1914-1919
  -


  DD.MM.1920
  Československá revoluční medaile
  Czechoslovak Revolutionary Medal
  Československá revoluční medaile
  -


  DD.MM.1921
  Medaile vítězství
  Victory Medal
  Medaile vítězství
  -


  27.01.1922
  Válečný kříž
  Croix de Guerre
  Croix de Guerre
  -


  DD.MM.1934
  Řád Čestné legie 4. třída
  Order of Legion of Honour 4th Class
  Ordre de la Légion d'Honneur Officier
  -


  DD.MM.1945
  Československý válečný kříž 1939
  Czechoslovak War Cross 1939
  Československý válečný kříž 1939
  -


  DD.MM.1945
  Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
  Czechoslovak medal "For Gallantry"
  Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
  -


  DD.MM.1945
  Československá vojenská medaile "Za zásluhy" I. stupeň
  Medal for Merit 1st Class
  Československá vojenská medaile "Za zásluhy"" I. stupeň
  -

  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

  Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/60741#375294Verze : 0
  MOD