Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 340 příspěvků vloženo, 983 editováno a 283 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Pevnost Trient

Fortress Trient

Festung Trient

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Pevnost Trient Fortress Trient
  Originální název:
  Original Name:
  Festung Trient
  Další názvy:
  Other Names:
  -
  Obec:
  Municipality:
  Trento Trento
  GPS souřadnice:
  GPS Coordinates:
  46°03'58.14"N 11°07'08.13"E
  Fotografie nebo nákres:
  Photo or Sketch:
  Typ pevnostního komplexu:
  Type of Fortress Complex:
  fortový komplex forts complex
  Vyšší pevnostní celek:
  Upper Fortress Complex:
  - -
  Části pevnostního komplexu:
  Components of the Fortress Complex:
  Hauptwerk Mattarello
  Obere Batterie Mattarello
  Untere Batterie Mattarello
  Batterie Doss Fornas
  Batterie Brusa Ferro
  Batterie Maranza
  Blockhaus Maranza
  Batterie Marzola
  Batterie Roncogno
  Batterie Cimirlo
  Batterie Selva
  Gewehrgalerie Bahnhof Civezzano
  Hauptwerk Civezzano
  Obere Straßensperre Civezzano
  Untere Straßensperre Civezzano
  Werk Casara
  Straßensperre Buco di Vela
  Blockhaus Dos di Sponde
  Batterie Candriai
  Blockhaus Mandolin
  Feldmäßiger Stützpunkt Palon (oberer)
  Feldmäßiger Stützpunkt Palon (unterer)
  Werk Romagnano
  Batterie Martigniano
  Werk San Rocco
  Anlagen auf Dos Trento
  Fort Mattarello
  Battery Mattarello (upper)
  Battery Mattarello (lower)
  Battery Doss Fornas
  Battery Brusa Ferro
  Battery Maranza
  Fortified Barracks Maranza
  Battery Marzola
  Battery Roncogno
  Battery Cimirlo
  Battery Selva
  Railway Station Civezzano Infantry Position
  Fort Civezzano (main)
  Fort Civezzano (upper)
  Fort Civezzano (lower)
  Fort Casara
  Fort Buco di Vela
  Fort Dos di Sponde
  Battery Candriai
  Fort Mandolin
  Strongpoint Palon (upper)
  Strongpoint Palon (lower)
  Fort Romagnano
  Battery Martigniano
  Werk San Rocco
  Fortification on Dos Trento
  Zahájení stavby:
  Start of Construction:
  DD.MM.1860
  Dokončení stavby:
  Completion of Construction:
  DD.MM.1915
  Výzbroj:
  Armament:
  295 děl 295 guns
  Posádka:
  Crew:
  10 000
  Bojové využití:
  Combat Use:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Současný stav:
  Current Condition:
  chátrající fallen into disrepair
  Přístupnost:
  Accessibility:
  neznámý unknown
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Willibald R. Rosner: Bestand K.u.k Geniedirektion Trient im Staatsarchiv von Trient (Trento 1995)
  www.trentinograndeguerra.it
  http://www.moesslang.net
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/124908#424883Verze : 1
  MOD
  Avatar
  Výstavba pevnosti Trient


  Hlavní město bývalé rakouské provincie Jižní Tyrolsko Trient (Trento, Trident) leží na soutoku řeky Adiže s řekou Fersina, v údolí ohraničeném na západě horským masivem Monte Bondone s vrcholy Monte Bondone il Palon (2090 m n.m.), Monte Cornetto (2180 m n.m.), Dos d’Abramo (2140 m n.m.) a Cima Verde (2102 m n.m.), na severozápadě horou Monte Soprasasso (807 m n.m.), na severovýchodě horou Monte Calisio (1100 m n.m.), na východě horami Monte Celva (1000 m n.m.) a Monte Chegul (1400 m n.m.), na jihovýchodě masivy Monte Marzola (1650 m n.m.) a Monte Vigolana (2150 m n.m.).

  Město Trient bylo a stále je důležitým komunikačním uzlem. Od severu na jih jím podél řeky Adiže prochází železniční trať a silnice Bolzano-Verona, údolím řeky Vela mezi Monte Bondone a Monte Soprasasso silnice z Vezzana, údolím řeky Fersana mezi Monte Calisio a Monte Celva železnice a silnice z Pergine Valsugana, sedlem Cimirlo mezi Monte Celva a Monte Calisio další silnice z Pergine Valsugana, údolím řeky Valsorda mezi Monte Marzola a Monte Vigolana silnice z Caldonazza.

  V 60. letech 19. století, kdy se po ztrátě Benátska staly rakouské Jižní Tyroly pohraniční provincií, bylo rozhodnuto o přeměně Trientu ve vojenskou pevnost. Do začátku 20. století byl proto kolem města vybudován prstenec kamenných fortů, které měly v případě potřeby zablokovat údolí, jimiž procházely důležité komunikace. Tou dobou však již dostřel a účinnost dělostřelectva vzrostly (v důsledku zavedení ocelových drážkovaných hlavní a bezdýmného střelného prachu) natolik, že i nejnovější z těchto fortů byly v podstatě zastaralé již v den svého dokončení. Navíc hrozilo nebezpečí, že vzhledem ke změnám, k nimž počátkem 20. století došlo i v oblasti výcviku a taktiky pěchoty, si případný útočník vzpomene na proslulý výrok knížete de Ligne (1735-1814) o tom, že „... armáda projde všude, kudy prošla koza...“, vyhne se důmyslným údolním uzávěrům a přes nechráněné horské hřebeny pronikne přímo do centra trientské pevnosti.


  Jako první si zřejmě tuto skutečnost uvědomil ředitel fortifikačních prací v Trientu plukovník Ing. Ernst Friedl (1862–1938), na jehož příkaz byla roku 1909 zahájena stavba nových opěrných bodů Horní a Dolní Palon, ležících v jižní části masivu Monte Bondone, v nadmořské výšce okolo 2000 metrů.


  Friedlovým nástupcem ve funkci byl od roku 1910 plukovník Ing. Anton Schiesser (1863-1926), pověřený mimo jiné i výstavbou nových pevnostních uzávěrů Folgaria a Lavarone, jejichž moderní betonové forty měly chránit přístupy k Trientu od jihovýchodu. V samotném Trientu dal poblíž opěrného bodu Palon zřídit ještě kavernovou baterii Palé.


  Roku 1914 nastoupil do funkce ředitele fortifikačních prací v Trientu plukovník Ing. Franz Seraphin Edler von Steinhart (1865-1949), stavební inženýr s dvacetiletou praxi v oblasti fortifikačního stavitelství. Pod jeho vedením vybudovali rakousko-uherští ženisté do roku 1915 v horách okolo Trientu prstenec nových opevnění, která z něho učinila prakticky nedobytnou pevnost. Horské vrcholy a hřebeny byly provrtány kilometry zákopů, podzemních tunelů, muničních skladů a dělostřeleckých kaveren, do nichž byla přesunuta výzbroj starých, podmínkám moderního válečnictví nevyhovujících fortů. Ke zpevnění těchto nových postavení a výstavbě objektů pro otočné pancéřové věže byla v hojné míře použita stavební novinka té doby – železobeton. Zásobování bojových postavení a podzemních úkrytů (které mohly v případě potřeby pojmout vojáky celých dvou divizí) bylo zajišťováno sítí nových horských silnic a lanovek.


  Podle doby svého vzniku se prvky tohoto pevnostního systému dělí na objekty 1. generace (postavené zhruba do konce 19. století) a 2. generace (postavené ve století dvacátém). Podle konstrukce je lze (při použití dnešní terminologie) rozdělit na tvrze, forty, dělostřelecké forty (baterie), pěchotní sruby a otevřené nebo kryté dělostřelecké baterie.


  Tvrz (Festung) byl samostatný komplex nadzemních a podzemních zařízení (fortů, srubů a baterií), vyznačující se vysokou odolností. Nadzemní pěchotní a dělostřelecká stanoviště byla umístěna v železobetonových bunkrech, podzemní dělostřelecká stanoviště v chodbami propojených kavernách, případně v otočných pancéřových věžích spojených s podzemím svislými šachtami. Celý komplex, jehož součástí byla i postavení protiletadlového dělostřelectva, podzemní úkryty, muniční sklady apod., byl chráněn střeleckými zákopy a drátěnými překážkami. Tvrzí, pojmenovaných podle jejich geografického umístění, bylo okolo Trientu šest. Na západní straně to byly jednodušší Monte Cornetto a Monte Palon, na ohroženějším východním úseku šlo již o rozsáhlé fortifikační komplexy Monte Calisio, Monte Celva, Monte Chegul a Massiv Marzola. Všechny byly vybudovány po roce 1900 a patřily tedy ke 2. generaci trientských objektů.


  Fort (Werk), dělostřelecký fort (Batterie) a srub (Blockhaus) byly objekty pocházející zčásti z 1. generace (sem patřily všechny kamenné stavby a zemní dělostřelecké baterie původního fortového prstence), zčásti šlo o pozdější železobetonové objekty a palebná postavení ve skalních kavernách, do nichž byla výzbroj starých fortů a baterií postupně přesunována. Tyto objekty byly buď součástí pevnostních komplexů, nebo blokovaly prostory mezi nimi.


  Otevřená i krytá dělostřelecká baterie sestávala z několika palebných postavení obvykle polních děl, chráněných před střepinami nepřátelských granátů zemními náspy, případně kamennými nebo železobetonovými stěnami. Její součástí byly i podzemní úkryty pro živou sílu a příruční muniční sklady. U kryté baterie byla ochrana zbraní a osádek zesílena zemním nebo železobetonovým nakrytím. Baterií obou typů bylo okolo Trientu zřízeno velké množství, pouze některé z nich však byly skutečně vyzbrojeny.


  Budovatelé trientské pevnosti značně přecenili schopnosti italské armády, která se k ní po dobu války nedostala ani na dostřel, natož aby se ji pokusila dobýt přímým útokem. Tato skutečnost nemění nic na tom, že více či méně improvizovaná koncepce výstavby, kterou rakousko-uherští plukovníci Friedl, Schiesser a Steinhart pod tlakem okolností zvolili, předznamenala vývoj fortifikačního stavitelství dvacátých a třicátých let 20. století, francouzskou Maginotovou linií počínaje a nedokončeným pokusem o opevnění československých hranic konče...

  Zdroje:
  Vladimír Kupka: Stavitelé, obránci a dobyvatelé pevností (Praha 2005)
  Willibald R. Rosner: Bestand K.u.k Geniedirektion Trient im Staatsarchiv von Trient (Trento 1995)
  http://www.moesslang.net/fotos2.htm
  http://www.fernkampfwerke.net
  http://zapisnik.fortif.net/
  https://www.valka.cz/clanek_13971.html
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/124908#430010Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Stav pevnosti Trient v roce 1915


  Velitelství:
  Castel Buon Consiglio


  Sekce I


  Opevnění 1. generace:
  Hauptwerk Mattarello
  Obere Batterie Mattarello
  Untere Batterie Mattarello
  Batterie Doss Fornass


  Opevnění 2. generace:
  Panzerhaubitzbatterie Zampetta
  Kavernenbatterie Dos Fornas
  Kavernen beim Hauptwerk Mattarello
  Kavernen bei der Oberen Batterie Mattarello
  Kavernenanlagen im Bereich der unteren Batterie Mattarello
  Infanteriestützpunkt oberhalb Mattarello
  Kavernenbatterie Mattarello
  Hauptverteidigungslinie Mattarello
  Batterie Roccolo
  Kavernenbatterie Casteller


  Sekce II


  Opevnění 1. generace:
  Batterie Brusa Ferro
  Batterie Maranza
  Blockhaus Maranza
  Batterie Marzola


  Opevnění 2. generace:
  Kavernenbatterie Vigolo Vattaro
  Feldmäßige Befestigung der Batterie Brusa Ferro
  Kavernenbatterie Col di Caura
  Befestigung des Vigolana-Massiv
  Valsorda I (La Roccia)
  Valsorda II (Batterie Pianizza)
  Feldbatterie Maranza
  Kavernenbatterie Maranza
  Kavernenanlagen auf dem Maranza
  MG-Stellung Maranza
  Biwak Maranza
  Befestigung des Marzola – Marzola Süd


  Sekce III


  Opevnění 1. generace:
  Batterie Roncogno
  Batterie Cimirlo
  Gewehrgalerie Bahnhof Civezzano (Selvatunnel)


  Opevnění 2. generace:
  Armierungsstraße Marzola – Nord
  Befestigungen im Bereich Terra Rossa – Marzola Rücken
  Batterie Doss dei Corvi
  Befestigung des Monte Chegul
  Kavernenbatterie Cimirlo-Pass
  Kavernen unterhalb des Cimirlo-Pass
  Feldmäßigen Befestigungen des Celvet
  Werk Selva (Monte Celva)
  Munitionslager Pra Marquardt


  Sekce IV


  Opevnění 1. generace:
  Hauptwerk Civezzano
  Obere Straßensperre Civezzano
  Untere Straßensperre Civezzano
  Werk (Batterie) Casara


  Opevnění 2. generace:
  Befestigungsanlage Monte Calisio
  Panzerhaubitzbatterie auf dem Monte Calisio
  Batterie Casara
  Infanterie- und Artilleriestellungen Sabbionare
  Kavernenbatterie Melta di Gardolo
  Militärstrasse Sabionare
  Kavernenbatterie Melta di Gardolo
  Befestigung des Osthanges des Monte Calisio
  Stellungen oberhalb Civezzano
  Stellungen Dos Castion
  Stellungen im Bereich Campel
  Castel Vedro - Höhe 593
  Bollwerk Civezzano
  Batterie Civezzano
  Feldbefestigung am Nordwestkreuz Civezzano


  Sekce V


  Opevnění 2. generace:
  Munitionslager Ischia Podetti
  Stellungen und Kavernen Ischia Podetti
  Kavernenbatterie Ischia Podetti
  Pontesel Feldbatterie
  Vorfeldstellungen-Kavernenbatterie Massenza
  Stellungen im Bereich Terlago-Valle dei Laghi
  Artilleriestützpunkt Castellar della Grua


  Sekce VI


  Opevnění 1. generace:
  Straßensperre Buco di Vela
  Blockhaus Dos di Sponde
  Batterie Candriai
  Blockhaus Mandolin


  Opevnění 2. generace:
  Unterirdische Infanterieanlage unterhalb der Batterie Candriai und Artilleriestellungen
  Flakbatterie Mandolin
  Befestigung des Monte Bondone
  Oberer Stützpunkt Palon
  Unterer Stützpunkt Palon
  Stützpunkt Spitz Cornetto


  Sekce VII


  Opevnění 1. generace:
  Werk Romagnano
  Werk Dosbrun


  Opevnění 2. generace:
  Stützpunkt und Kavernenbatterien Romagnano
  Straßensperre bei Romagnano
  Feldmäßige Befestigungen im Bereich Romagnano (Stellungsgürtel)
  Kavernenbatterie Palé
  anlagen bei Margon (Munitionslager)


  Sekce VIII


  Opevnění 1. generace:
  Batterie Martigniano
  Werk San Rocco
  Munitionslager Dos Trento
  Kavernenbatterie Dos Trento - ost
  Kavernenbatterie Dos Trento - west
  Kavernenbatterie Dos Trento - nord


  Zdroje:
  http://www.moesslang.net/fotos2.htm
  http://www.fernkampfwerke.net

  Pevnost Trient roku 1915
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/124908#430011Verze : 0
  MOD